UNIS computers

IcT INFRASTRUKTURA

Komplexní služby a produkty z rukou profesionálů

IS Prytanis

Modulární systém řízení pro přepravce a logistiku

pacs systém

Moderní řešení pro zdravotnická zařízení všech velikostí