ISO 9001:2015

Naším hlavním cílem je spokojený zákazník užívající nejmodernější informační technologie. Tento cíl můžeme dosahovat jen vysokou kvalitou práce a spolehlivostí na všech úrovních a ve všech etapách řešení zakázek. Důslednost v otázkách kvality byla potvrzena již v září 1996, kdy společnost UNIS COMPUTERS jako jedna z prvních společností v České republice v oboru  informačních technologií získala certifikát systému řízení jakosti dle mezinárodní normy ISO 9001 rozšířený dle doporučení TickIT na vývoj a implementaci informačního systému PRYTANIS. Certifikační audit byl proveden mezinárodně akreditovanou společností LRQA (Lloyd´s Register Quality Assurance Ltd.). O skutečnosti,  že UNIS COMPUTERS pracuje v otázce kvality důsledně a dlouhodobě, svědčí i fakt, že jsme již v roce 2002 získali certifikát podle revidované normy ISO 9001:2000 a TickIT Guide Issue 5. V roce 2008 jsme úspěšně obhájili recertifikační audit a prodloužili tak platnost certifikátu až do roku 2010. V roce 2009 proběhla aktualizace certifikace dle standardu 2008. Úspěšně jsme také získali certifikát na další období do konce roku 2020.

certifikace ISO 9001 1996 CZcertifikace ISO 9001 1996 EN