Politika kvality

Vedení společnosti UNIS COMPUTERS, a. s. se v oblasti systému managementu kvality plně  ztotožňuje s kritérii mezinárodních norem ISO a s vybranými prvky TQM a vyhlašuje následující politiku kvality a strategické cíle:

- získat dominantní pozici na trhu informačních systémů pro dopravní a logistické společnosti,

- získat podíl na trhu v oblasti MIS (BI),

- zvýšit podíl na trhu ICT infrastruktury,

- zvyšovat podíl služeb a dodávek komplexních řešení v oblastech ICT infrastruktury,

- prosadit se na trhu informačních systémů na Slovensku, výhledově v Polsku a v jiných evropských      zemích,

- neustálé zlepšování služeb, ochrany životního prostředí a prevence jeho znečištění,

- zajistit soustavné zvyšování kvalifikace všech pracovníků,

- spokojenost zákazníků, což znamená aktivní přístup k zákazníkům, slušnost a ochota, splnění všech        dohod,

- spokojenost zaměstnanců.

V souladu se strategickými cíli je pro nás nejdůležitějším kritériem uspokojování potřeb jak našich zákazníků, tak plnění očekávání ostatních zainteresovaných stran. Usilujeme o to, aby každá naše dodávka byla doporučením pro další spolupráci s námi. Chceme poskytovat důvěru zákazníkovi, že dodávané výrobky a poskytované služby dosahují jím požadovanou kvalitu, a že i cena výrobku splňuje jeho očekávání.

Základní  podmínkou  výše uvedených cílů  je identifikace aspektů působících na naši společnost, identifikace a analýza rizik, neustálé zlepšování, dodržování právních a jiných předpisů, udržování vysoké a stabilní kvality práce na všech úrovních a ve všech etapách řešení zakázek a neustálé zvyšování odbornosti všech našich zaměstnanců v oblasti profesní i v oblasti kvality.

Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance. Vedení společnosti UNIS COMPUTERS poskytuje účinnou pomoc a školení všude, kde je indikována potřeba k zajištění této politiky.

S ohledem  na otevřenost společnosti  UNIS COMPUTERS vůči všem svým partnerům je  politika kvality zveřejněna na webových stránkách společnosti.