monitoring zařízení a datových tokůMonitoring zařízení a datových toků

K tomu, aby naši zákazníci měli přehled o svých IT zařízeních a datové komunikaci slouží řešení pro monitoring zařízení a datových toků. Naše řešení zahrnuje návrhy variant dle konkrétních potřeb klientů, konfiguraci, realizaci, školení a dlouhodobou poprodejní péči.

 

Monitoring zařízení a datových toků: Monitoring IT zařízení na Vašem serveru

Monitoring zařízení v počítačové síti prostřednictvím serveru ve Vašem vlastnictví, který zajistí monitoring Vašich IT zařízení a služeb. Varianta je vhodná pro všechny subjekty, které chtějí mít přehled o svých IT zařízeních, službách a objemech přenesených dat. Monitorováním HW předejdete výpadkům a prostojům.

HW SW Jednorázové služby Dlouhodobé služby
HW server (HPE, DELL EMC, Supermicro a další), virtuální server (VMware) Zabbix, Cisco Prime návrh, instalace, konfigurace, základní školení správce IT -pravidelná měsíční kontrola v rozsahu X hodin (kontrola
logů, nastavení)
-1x za 1/2 roku update, upgrade SW, FW, HW v
rozsahu X hodin.

 

Monitoring zařízení a datových toků: Monitoring IT zařízení na UNIS serveru​

Monitoring zařízení v počítačové síti bez nutnosti zakoupení a správy vlastního serveru, který zajistí monitoring Vašich zařízení a objemu přenesených dat. Tato možnost je vhodná pro všechny subjekty, které chtějí mít přehled o svých zařízeních, službách a objemech přenesených dat. Monitorováním HW předejdete výpadkům a prostojům prostřednictví tohoto monitoringu.

HW SW Jednorázové služby Dlouhodobé služby
virtuální server (VMware) Zabbix, Cisco Prime základní školení správce IT -dle podmínek servisní smlouvy (např. 24x7)

 

Monitoring zařízení a datových toků: Monitoring datových toků na Vaší Flowmon sondě

Monitoring datových toků prostřednictvím Flowmon sondy a kolektoru ve Vašem vlastnictví. Ve Vaší počítačové síti zajistí monitoring a uložení datových toků, ze kterých lze v realném čase nebo z uložených datových toků zjistit kdo, s kým, kdy a jak komunikoval. Varianta je vhodná pro všechny subjekty, které chtějí mít přehled o komunikaci v počítačové síti. Výrazným způsobem přispívá ke zvýšení bezpečnosti formou detekce anomální komunikace a proaktivních varování. Výrazným způsobem snižuje dobu k zjištění úniku dat.

HW SW Jednorázové služby Dlouhodobé služby
Flowmon sonda a kolektor základní monitoring (bez dodatečných pluginu) rozšířený monitoring (rozšířující pluginy jako např. ADS, …) návrh, instalace, konfigurace,
základní školení správce IT
-pravidelná měsíční kontrola v rozsahu X hodin  (kontrola logů, nastavení)
-1x za 1/2 roku update, upgrade SW v rozsahu X hodin.

 

Monitoring zařízení a datových toků: Monitoring datových toků na UNIS Flowmon sondě​

Monitoring datových toků ve Vaší počítačové síti prostřednictvím Flowmon sondy a kolektoru bez nutnosti zakoupení a údržby celého řešení. Zajistí monitoring a uložení datových toků, ze kterých v realném čase nebo z uložených dat zjistíte, kdo, s kým, kdy a jak komunikoval. Varianta je vhodná pro všechny subjekty, které chtějí mít přehled o komunikaci v počítačové síti a nechtějí jednorázově investovat do zařízení a jeho údržby. Výrazným způsobem přispívá ke zvýšení bezpečnosti formou detekce anomální komunikace a proaktivních varování. Zásadně snižuje dobu k zjištění úniku dat či datového útoku.

HW SW Jednorázové služby Dlouhodobé služby
Flowmon sonda a kolektor - základní monitoring - bez dodatečných pluginu,
- rozšířený monitoring - rozšířující pluginy (ADS,…)
základní školení správce IT -dle podmínek servisní smlouvy (např. 24x7)

 

Monitoring zařízení a datových toků: Monitoring datových toků a IT zařízení na Vaší Flowmon sondě

Monitoring datových toků a IT zařízení ve Vaší poč. síti prostřednictvím Flowmon sondy, kolektoru a rozšiřujícího pluginu Zabbix. Toto zařízení Vám zajistí monitoring a uložení datových toků, z kterých v reálném čase nebo z uložených dat zjistíte kdo, s kým, kdy a jak komunikoval. Zároveň na stejném zařízení budete moci monitorovat aktuální stav IT zařízení jako dostupnost, vytížení, objemy přenesených dat a další. Varianta je vhodná pro všechny subjekty, které chtějí mít přehled o datové komunikaci v počítačové síti, dostupnosti jednotlivých IT zařízení a služeb. Výrazným způsobem přispívá ke zvýšení bezpečnosti formou detekce anomální komunikace a proaktivních varování. Zásadně snižuje dobu ke zjištění úniku dat či datového útoku a předchází výpadkům zařízení či služeb.

HW SW Jednorázové služby Dlouhodobé služby
Flowmon sonda a kolektor -základní monitoring s pluginem Zabbix,
-rozšířený monitoring - rozšířující pluginy (Zabbix, ADS, …)
návrh, instalace, konfigurace,
základní školení správce IT
-pravidelná měsíční kontrola v rozsahu
X hodin (kontrola logů, nastavení)
-1x za 1/2 roku update, upgrade SW v
rozsahu X hodin.

 

Monitoring zařízení a datových toků: Monitoring datových toků a IT zařízení na UNIS Flowmon sondě

Monitoring datových toků a IT zařízení ve Vaší počítačové síti prostřednictvím Flowmon sondy, kolektoru a rozšiřujícího pluginu Zabbix bez nutnosti zakoupení a údržby celého řešení. Toto řešení Vám zajistí monitoring a uložení datových toků, ze kterých v realném čase nebo z uložených dat zjistíte kdo, s kým, kdy a jak komunikoval. Zároveň na stejném zařízení budete moci monitorovat IT aktuální stav zařízení jako dostupnost, vytížení, objemy přenesených dat a další. Varianta je vhodná pro všechny subjekty, které chtějí mít přehled o datové komunikaci v počítačové síti, dostupnosti jednotlivých IT zařízení a o službách. Zároveň nechtějí jednorázově investovat do zařízení a jeho údržby. Toto řešení výrazným způsobem přispívá ke zvýšení bezpečnosti formou detekce anomální komunikace a proaktivních varování. Zásadně snižuje dobu ke zjištění úniku dat či datového útoku a předchází výpadkům zařízení či služeb.

HW SW Jednorázové služby Dlouhodobé služby
Flowmon sonda a kolektor -základní monitoring s pluginem Zabbix,
-rozšířený monitoring - rozšířující pluginy (Zabbix, ADS,…)
základní školení správce IT -dle podmínek servisní smlouvy (např. 24x7)

Zadat poptávku