Virtualizace

Do IT již dnes nemusíme vkládat rozsáhlé investice pro nákup HW. Našim zákazníkům přinášíme nové možnosti v podobě virtualizace koncových stanic i serverů a rozsáhlých výpočetních celků. Naši zákazníci tak získávají benefity tohoto řešení v podobě snížených nákladů na pořízení IT a bezúdržbový provoz IT komponent.

 

Virtualizace: Virtualizace serverů

Virtualizace serverů řešená prostřednictvím vhodně navržených serverů a SW pro danou oblast. Vhodné řešení pro střední a velké subjekty. Zákazník tímto řešením optimalizuje využití HW, údržbu HW, správu SW a minimalizuje dobu výpadku serverů a aplikací.

HW SW Jednorázové služby Dlouhodobé služby
servery (HP, Dell), disková úložiště (HP, Dell) VMware (vSphere), MS Microsoft (Hyper-V) návrh, instalace, konfigurace,
základní školení správce IT
-pravidelná měsíční kontrola v rozsahu Xh.
(kontrola logů, nastavení)
-1x za 1/2 roku update, upgrade SW, FW HW,
test výpadku napájení v rozsahu Xh.
-monitoring dostupnosti, stavů apod.

 

Virtualizace: Virtualizace pracovních stanic

Virtualizace pracovních stanic řešená formou centrálního serveru a tenkých HW klientů. Varianta řešení vhodná pro komerční i nekomerční subjekty. Využitím tohoto řešení snížíte náklady na údržbu koncových stanic, získáte kontrolu nad konfiguracemi a instalacemi SW, zvýšíte bezpečnost IT a ušetříte na investicích do HW.

HW SW Jednorázové služby Dlouhodobé služby
servery (HP, Dell), disková úložiště (HP, Dell), pracovní stanice (HP, Dell) VMware (Horizon) návrh, instalace, konfigurace,
základní školení správce IT
-pravidelná měsíční kontrola v rozsahu Xh.
(kontrola logů, nastavení)
-1x za 1/2 roku update, upgrade SW, FW HW,
test výpadku napájení v rozsahu Xh.
-monitoring dostupnosti, stavů apod.