Naše společnost UNIS COMPUTERS, a.s. patří mezi přední IT společnosti v České republice. Máme ve svém oboru více než 20 let zkušeností a poskytujeme široký okruh IT služeb od návrhů a realizací ICT infrastruktury, přes vytváření nejmodernějších IT celků jako datových center, až po zajištění bezpečnosti dat. Snažíme se také vycházet vstříc individuálním potřebám konkrétních klientů.

 

Máme zaveden integrovaný systém řízení, který zahrnuje systém řízení bezpečnosti informací a systém řízení kvality.

 

Snažíme se neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb, rychle reagovat na požadavky našich zákazníků, a tím zvyšovat jejich spokojenost.

 

Řídíme rizika a příležitosti spojené s naší činností - na identifikovaná rizika navrhujeme vhodná opatření vedoucí k jejich minimalizaci a příležitosti se snažíme využívat tak, aby průběžně docházelo ke zlepšování zavedeného integrovaného systému řízení.

 

Všichni naši zaměstnanci a zástupci smluvních dodavatelů jsou pravidelně vzděláváni v oblasti kvality a bezpečnosti informací včetně problematiky ochrany osobních údajů.

 

Chráníme veškeré informace a osobní údaje našich zákazníků, obchodních partnerů a dalších zainteresovaných stran.

 

Při všech činnostech dodržujeme relevantní zákonné a jiné požadavky.

 

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance a smluvní třetí strany.

 

Vedení společnosti se zavazuje uvolňovat dostatečné zdroje pro neustálé zlepšování zavedeného integrovaného systému řízení.

 

Ing. Lukáš Přibyl

předseda představenstva

 

certifikace ISO 9001 1996 CZcertifikace ISO 9001 1996 EN