Správa desktopů, notebooků, mobilních zařízení

Našim klientům pomáháme se správným výběrem koncových zařízení pro daný účel. Následně realizuje i veškerá potřebná nastavení a instalaci SW. Údržbu OS a SW lze provádět hromadně a vzdáleně.

 

Správa desktopů, notebooků, mobilních zařízení: Centrální správa základní

Základní hromadná správa desktopů pomocí nástrojů, které jsou součástí MS serverového operačního systému a koncových stanic s MS OS. Vhodné pro malé komerční i nekomerční organizace. Dosáhnete významných finančních i časových úspor na správu IT.

HW SW Jednorázové služby Dlouhodobé služby
HW Servery (HP, Dell), disková úložiště (HP, Dell), virtuální servery (Hyper-V) MS serverový OS, MS policy návrh, instalace,konfigurace,
základní školení správce IT
-pravidelná měsíční kontrola v rozsahu Xh. (kontrola
logů, nastavení)
-1x za 1/2 roku update, upgrade SW, FW HW v
rozsahu Xh.
-monitoring dostupnosti, stavů apod.

 

Správa desktopů, notebooků, mobilních zařízení: Centrální správa rozšířená

Rozšířená hromadná správa desktopů pomocí specializovaného serverového SW a SW agentů nainstalovaných na koncových stanicích. Vhodné pro střední a velké organizace. Dosáhnete významných finančních i časových úspor na správu IT.

HW SW Jednorázové služby Dlouhodobé služby
HW Servery (HP, Dell), disková úložiště (HP, Dell), virtuální servery (vSphere) MS serverový OS nebo OS SuSe,
ZenWorks
návrh, instalace, konfigurace,
základní školení správce IT
-pravidelná měsíční kontrola v rozsahu Xh. (kontrola
logů, nastavení)
-1x za 1/2 roku update, upgrade SW, FW HW v
rozsahu Xh.
-monitoring dostupnosti, stavů apod.